antti

 Mikrosysteemien kehittäminen kasvaa miljardiluokan liiketoiminnaksi

Mikrosysteemit, jotka tunnetaan myös nimellä MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), ovat keskeisessä roolissa esimerkiksi autojen, terveysteknologisten laitteiden, kannettavien viestimien ja vaikkapa tuulivoimaloiden ohjausjärjestelmissä. Liiketoimintaan lasketaan kuuluvaksi materiaali- ja laitevalmistus, komponenttien kehittäminen ja valmistus, systeemisuunnittelu ja mikrosysteemejä käyttävät sovellukset. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli vuonna 2010 jo 527 miljoonaan euroa. Tänä vuonna kokonaisvolyymin arvioidaan lähestyvän miljardia euroa.
VTT on käynnistänyt vuonna 2010 MemsCat –nimisen hankekokonaisuuden, jonka tarkoitus toimia kasvuympäristönä mikrosysteemejä kehittäville yrityksille. MemsCat kannustaa olemassa olevia teollisuusyrityksiä tehokkaampaan mikrosysteemien hyödyntämiseen ja toisaalta se tukee aloittavia yrityksiä kehittämään kokonaan uusia, mikrosysteemeihin perustuvia tuoteinnovaatioitaan.

Oulussa pääkonttoriaan pitävä Lewel Group Oy on liittynyt mukaan MemsCat –konsortioon tämän vuoden alussa. Hankkeessa ovat jo mukana VTT:n lisäksi muun muassa Murata Electronics, Aalto –yliopisto, Vaisala ja Okmetic. Lewel Group toimii konsortiossa tuoteintegraattorina, jonka kehittämällä laitealustalla voidaan testata ja demonstroida loppuasiakkaalle tarkoitettujen MEMS –piirien suorituskykyä. Lewel Group voi myös suunnitella ja valmistuttaa kehityshankkeisiin liittyvät tuotteet.

Ensimmäinen prototuote tulee todennäköisesti liittymään terveysteknologian innovaatioihin, joiden kehittämisessä Lewel Groupilla on jo vahva asema.

 

Lisätietoja Lewel Groupista.

Lue aiheesta myös Talouselämästä.

 

Julkaistu 7.1.2013