antti

 Kunnat löytävät ratkaisuja kotihoidon järjestämisen haasteisiin

Useissa kunnissa on parhaillaan menossa arviointiprojekteja kotihoidon järjestämisen tehostamisesta. Oululainen Procomp on ollut mukana yli 20 kunnan selvitystyössä etsimässä ratkaisuja yhtälöön, jossa väestö ikääntyy, mutta vähemmillä resursseilla pitäisi saada entistä laadukkaampaa palvelua. Haasteet ovat samanlaisia kunnan asukasluvusta ja maantieteestä riippumatta. Procompin optimointi on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi ratkaisujen löytämisessä.

Turku tiivistää rakenteita

Turussa kotihoito on jaettu 22 lähipalvelualueen vastuulle. Avopalvelujen johtaja Anne Vuorinen kertoo, että Procompin optimointi toteutettiin alueista haasteellisimmalla, jossa kotihoidosta huolehditaan kolmen tiimin voimin. ”Puistomäki-Uittamon alue on maantieteellisesti iso, ja henkilöresursseja on paljon. Työnjärjestelijä joutuu tekemään käsin suunnitelmia, joissa muuttujia on paljon”; Vuorinen sanoo.
Optimointi tehtiin niin, että ensin kuvattiin alueen kotihoidon nykytila, sitten optimoitu ideaalitila. ”Ero näiden välillä oli merkittävä”, Anne Vuorinen kertoo. ”Puhutaan yli kahden henkilötyövuoden erosta.”
Turun projektissa mukana ollut optimoinnin asiantuntija Jarno Väisänen pitää löydettyjä eroja huomattavina, mutta hänen mukaansa tilanne on samankaltainen monissa muissa kunnissa. ”Optimoinnin avulla pääsemme tutkimaan rakenteita ja korjaamaan niitä. Tiimien oikea määrä ja selkeät rajat kommunikoinnissa ovat yksi keskeinen tehokkuuden tekijä.”

Optimointi tuottaa laatua asiakkaille ja työntekijöille

Mitä optimoinnilla sitten voidaan saavuttaa? ”Meillä olisi voitettavana kaksi isoa asiaa. Jos saamme resurssien suunnittelun tasapainoon, voimme hyödyntää esimerkiksi eri alueiden sairaslomapuskuria, toisin sanoen varalla olevat henkilöt saadaan tuottavaan työhön. Tämä parantaa sekä tehokkuutta että työmotivaatiota. Toinen, melkein tärkeämpi asia on, että työn laatu paranee. Kun työntekijä näkee suunnitelman, joka on myös oikeasti toteutettavissa, hän voi keskittyä rauhassa asiakaskäyntiin ilman pelkoa siitä, että aika loppuu kesken. Optimoitu suunnitelma osoittaa, että työ on tehtävissä”, Anne Vuorinen sanoo.

Julkaistu 13.11.2015