antti

 Kivitaloalan ”Poika” palasi Ouluun

PunainenMylly mv

Vuoden 2019 Kestävä kivitalo -palkinto on myönnetty Oulussa sijaitsevalle As. Oy Toppilan Punaiselle Myllylle. Viimeksi palkinto on myönnetty oululaiselle kohteelle kymmenen vuotta sitten, joten aivan arkisesta asiasta ei ole kyse. Kestävä kivitalo -palkinto ojennetaan vuosittain yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen.
Punainen Mylly on syntynyt Oulun Rakennusteho Oy:n, Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy:n, Insinööritoimisto Putkonen Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhteistyönä. Palkinnon myöntäneen Kestävä kivitalo -ryhmän puheenjohtaja Pentti Lumme kuvaa Punaista Myllyä omaleimaiseksi maamerkiksi, jossa moderni rakentaminen ja historia yhdistyvät onnistuneella tavalla. ”Vanhan teollisuusrakennuksen hyödyntäminen osana uudisrakennuksen ulkoarkkitehtuuria sekä purettujen tiilien hyödyntäminen uusiokäytössä antavat kohteelle erityisen arvon”, Lumme sanoo.

Palkinnon saaja paljastettiin Finlandia-talossa pidetyssä Kestävä kivitalo 25-vuotisjuhlaseminaarissa. Kiitospuheessaan Rakennustehon toimitusjohtaja Jaakko Moilanen totesi, että Punainen Mylly on osa Oulun teollisuuden historiaa sekä merellistä menneisyyttä, ja hän arvioi Myllyn kaltaisten rakennushankkeiden vievän Oulun hyvällä tavalla jälleen kerran kohti merta. Moilanen myös kiitti Oulun kaupunkia yhteistyöstä ja kaavaratkaisuista, jotka mahdollistavat vanhojen teollisuusrakennusten uuskäytön monipuolisella tavalla.

Rakentamisen hiilijalanjälki pienenee monin eri tavoin

Vaikka Punaisen Myllyn rakentajien päätavoite ei ole ollut pelkkä energiatehokkuus, vaan korkea elämänlaatu, kohteessa on tehty monia hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Eräs yksittäinen ekoteko on ollut vanhojen tiilien uusiokäyttö, johon Kestävä kivitalo -työryhmäkin kiinnitti erityistä huomiota. ”Käytimme vanhoista tiilirakenteista purettuja ja käsin puhdistettuja tiiliä yhteensä 32 000 kappaletta talon toiseen päätyyn sekä muihin rakenteisiin”, Jaakko Moilanen kertoo. ”Suurin osa muurareista kieltäytyi tällaisesta urakasta, koska vanhat tiilet ovat yksilöitä. Mutta veljekset Mikko ja Martti Perunka sekä heidän apumiehensä Jarkko Höglund hoitivat seinän pystyyn. Hatunnosto heille, kaikkien suunnittelu- ja yhteistyökumppaneiden lisäksi.”

Julkaistu 11.10.2019

Kuva: Rakennusteho