antti

 Tietomallinnus yleistyy Euroopassa

2malli mv990

Tietomallipohjainen rakennusten ja talotekniikan suunnittelu tarkoittaa koko rakennusprosessin läpi elävää suunnittelu- ja mallinnusmenetelmien kokonaisuutta, joka linkittää suunnittelun eri vaiheet ja suunnittelutyökalut yhteen, ja jatkaa optimitilanteessa elämäänsä vielä rakennuksen valmistumisen jälkeen. Osa tietomallipohjaista suunnittelua ovat rakenteista sekä sähkö- ja LVI-järjestelmistä laaditut mallit, joiden avulla rakennusta voidaan tarkastella mahdollisimman todellisuutta vastaavassa muodossa. Mutta tietomalli tarkoittaa myös muuta kuin havainnollisia kuvia – se tarkoittaa koko suunnitteluprosessin yhdistämistä rakennuksen elinkaariajatteluun. Tietomalli lähtee suunnittelupöydältä, siirtyy rakennuksen toteuttamiseen ja talotekniikan asennukseen, ja voi päätyä huoltoyhtiön työkaluksi kiinteistön ylläpitoon. Koska tietomalleissa on kyse laajemmasta asiasta kuin yksittäisestä suunnittelumenetelmästä, tietomallinnuksen yleistymisen hitaus on ollut ymmärrettävää. Tarvitaan muutos koko ajattelutavassa ja enemmän yhteistä käsitystä siitä, mitä tietomallinnuksella voidaan saavuttaa. Pelkät tehokkaat työkalut eivät riitä. Raumalla ja Turussa toimiva Progman Oy on levittänyt myyntiverkostoaan viime vuosina nopeassa tahdissa Euroopan eri maihin. Kiinnostus Progmanin MagiCAD-suunnitteluohjelmia kohtaan on perustunut erityisesti niiden vahvuuteen tietomallinnuksessa, ja yhtiön mukaan kasvunäkymä kaikilla markkina-alueilla on poikkeuksellisen hyvä. Iso-Britanniaan kohdistuu yrityksessä juuri tällä hetkellä erityisen vahvoja odotuksia, sillä tietomallinnus on tulossa pakolliseksi kaikissa julkisissa rakennuskohteissa vuonna 2016. – Julkisen sektorin hankkeet muodostavat 30% kaikista rakennusprojekteista, joten paine siirtyä mallinnukseen on kova, kertoo Progman Oy:n vientipäällikkö Daniel
Clarke. Clarke osallistui toukokuun alussa kollegoineen Lontoossa pidettyyn BIM Show Live-konferenssiin, jossa keskeinen teema oli jakaa informaatiota tietomallinnuksesta ja sen laajamittaisemmasta hyödyntämisestä. – MagiCAD on jo käytössä useissa suurissa suunnittelutoimistoissa Iso-Britanniassa ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa kovaa vauhtia, Daniel Clarke sanoo. – Konferenssi itsessään oli hyvin järjestetty ja oiva paikka ohjelmistomme esittelyyn. Yritysten välille tarvitaan vielä lisää avoimuutta, jotta BIM pääsee kunnolla vauhtiin, Clarke muistuttaa.

Julkaistu 15.5.2013