antti

 Suomalainen ohjelmistotalo hakee kasvua Lähi-Idästä

Talotekniikan suunnittelualalla menee hyvin. Keväällä julkaistun rakennusalan suhdannekatsauksen (RT 1/2013) mukaan suunnitteluliiketoiminta on alan ainoa selkeästi kasvussa oleva alue. Suunnittelutoimistojen tilauskannat olivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 14% korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.
Positiivinen tilanne suunnittelualalla näkyy lähes koko Euroopassa. Turussa ja Raumalla toimiva Progman Oy on muutaman viime vuoden aikana kasvattanut myyntiverkostoaan nopeassa tahdissa eri puolille Eurooppaa. Lisäksi yhtiön MagiCAD-suunnitteluohjelmistoja on myyty usean vuoden ajan sekä Kiinassa että Venäjällä. Yhtiö ei julkaise maakohtaisia myyntilukuja, mutta esimerkiksi Venäjästä on nopeaa tahtia kasvanut merkittävin uusi markkina-alue vanhojen vahvojen alueiden – Suomi, Ruotsi ja Norja – rinnalle. Venäjän markkinoiden yhteyspäällikkö Julia Ursegova kertoo, että potentiaali on hyvä. – MagiCAD on saanut Venäjällä todella nopeasti hyvän maineen, Ursegova sanoo. – Siihen luotetaan. 
Uusi aluevaltaus Progman Oy:lle on Lähi-Itä. Alueella on suunnitteilla lähivuosina valtavat määrät massiivisia rakennushankkeita, ja suomalaisyhtiö uskoo saavansa vahvan jalansijan suunnittelutoimistoissa varsin nopeasti. Yhtiöllä on oma edustus jo Turkissa, ja maaliskuussa aloittanut aluemyyntipäällikö Brett Saxby vastaa MagiCAD-myynnin edistämisestä Lähi-Idässä ja Aasiassa. Hän osallistui toukokuussa Dohassa, Qatarissa järjestettävään talotekniikan suunnittelukonferenssiin, joka kokoaa koko Lähi-Idän alueen merkittävimmät rakennusalan toimijat yhteen. Saxby uskoo, että MagiCADin vahva maine Euroopassa auttaa aukomaan ovia myös Lähi-Idässä. – Mukana on isoja yrityksiä, joiden Euroopassa toimivat yksiköt käyttävät jo MagiCADia, Saxby sanoo. – Tämä helpottaa keskustelun käynnistämistä ja toisaalta rohkaisee myös pienempiä yrityksiä luottamaan meihin.
Lähi-idässä talotekniikan suunnitteluun kohdistuu erityisen kovia odotuksia energiankulutuksen ja ympäristöystävällisten ratkaisujen osalta. Ja tästä ollaan myös valmiita maksamaan. Eräiden arvioiden mukaan yksin Qatarissa vuonna 2022 järjestettävät jalkapallon MM-kisat synnyttävät talotekniikkaa-alalle – suunnittelu ja palvelut yhteenlaskettuna – liikevaihtoa noin 20 miljardin euron verran. – Meille riittää tästä pienikin muru, Brett Saxby laskee.

 

Lue lisää Rakennusteollisuuden suhdanteista.

Lisätietoja MagiCAD-ohjelmistoista.

Julkaistu 10.9.2013