antti

 Projectus Team jatkaa kansallisaarteiden kanssa

olympiastadion ilmakuva

Espoolainen talotekniikan suunnitteluun erikoistunut Projectus Team Oy on voittanut tarjouskilpailun Olympiastadionin perusparannuksen LVIAS-suunnittelusta. Merkittävänä kriteerinä kisassa olivat yhtiön kokemus vastaavanlaisten, kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden talotekniikasta. Projectus Team saa vastuulleen LVIA- ja sähkösuunnittelun sekä toimii samalla koko talotekniikan pääsuunnittelijana. Projektin lähtökohtana on, että Olympiastadionin kaikki LVIAS-tekniset järjestelmät nykyaikaistetaan ja saatetaan energiankulutukseltaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Olympiastadionin perusparannus on vuosien suunnittelu- ja rakentamisprojekti

Perusparannuksen tarveselvitys on käynnistetty alkuvuonna 2012, ja nyt hanke on edennyt suunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu toteutetaan tietomallintamalla. Mallia tullaan hyödyntämään kaikilla suunnittelun, rakentamisen, energialaskennan ja ylläpidon osa-alueilla. Koko kohde on laserkeilattu, mistä saatu data on yhdistetty rakennuksen tietomalliin. Näin mallista nähdään rakennuksen nykyinen tilanne, säilytettävien rakenteiden sijainti ja muut suunnittelun kannalta olennaiset tiedot.
Helsingin Olympiastadion on rakennussuojelulailla suojeltu rakennus. Se on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen ja rakennushistoriallisesti arvokas funkkisrakennus, jonka perusparannustyö tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tämä tarkoittaa, että erityisesti talotekniikan linjaukset ja sijoittelu tulevat edellyttämään runsasta panostusta LVIAS-suunnitteluun.
Projectus Team Oy:n toimitusjohtaja Juha Pihlajamäki kertoo, että Olympiastadion tarjoaa erityisluonteensa takia suunnittelijoille mielenkiintoisen haasteen. – Meillä on runsaasti kokemusta suojeltujen kohteiden talotekniikkaprojekteista, ja taloon on kertynyt paljon osaamista näistä kohteista, Pihlajamäki sanoo. – Se varmaan ratkaisi osaltaan, että kohde lankesi meille.
Perusparannuksessa on kyse vuosien urakasta, tavoitteena on saada työ valmiiksi vuonna 2018. Juha Pihlajamäki arvioi, että vuosia kestävissä projekteissa tietomallinnuksen merkitys korostuu. – Suunnitelmia joudutaan väistämättä päivittämään useaan kertaan, ja ottamaan huomioon kuinka yhden osa-alueen muutokset vaikuttavat muuhun tekniikkaan ja arkkitehdin ratkaisuihin ja kiinteistön tulevaan käyttöön. Kun tietomallinnus on tehty oikein, muutokset ja niihin sitoutuvien järjestelmien ja laitteiden määrät ovat paremmin hallittavissa, Pihlajamäki sanoo.

 

Muita kansallisesti merkittäviä kohteita, joiden LVI- tai sähkösuunnittelusta Projectus Team Oy:n asiantuntijat ovat vastanneet:
Ateneum, Kansallisteatteri, Kansallismuseo, Eläintieteellisen museo, Lapinlahden sairaala ja tuoreimpana Svenska Teatern.

Kuva: Työyhteenliittymä K2S ja NRT.

Julkaistu 2.11.2013